MRTS - MRTG RRDtool Total Statistics v0.1.1

All devices

cputem180.10
cputem180.11
cputem180.13
cputem180.14
cputem180.2
cputem180.3
cputem180.21
cputem180
temperature
temperature1
temperatureSer
temperatureSer1
temperatureSerOl
temperatureSerOld
temperatureU1

Created by MRTS - MRTG RRDtool Total Statistics v0.1.1